Co je to mysl?

Molecular ThoughtsŽijeme myslí. Co je to ta mysl?

Bdění, sen, všechny naše pocity, všechny naše zážitky, touhy, dojmy tendence, naše štěstí, starosti, smutek, zloba, lakota, žárlivost, pýcha, identifikace s tělem, celý svět, každá věc… je jenom mysl.

Mysl se tolik mění. Během dne prožíváme tolik věcí po celý svůj život, tolik napětí, tolik rozruchu v mysli, smutek. Takže náš život se stává problémem. Proč máme ten problém?

Máte peníze, práci, přístřeší, jídlo, všechno máte, ale nemáte pocit naplnění. Máte tolik tužeb, tolik tendencí a snažíte se odstranit svoje problémy skrze knihy, skrze různé rady, skrze různé guru… ale ten problém není ve světě.

Tenhle svět byl stvořen Bohem velmi krásným způsobem.

Všechno je Bůh. Ten svět je podle vaší mysli. Mysl znamená myšlenky.

Teď myslíte například na svého syna, to je jedna myšlenka. Chcete jet na letiště, to je také myšlenka. Díváte se na zahradu, to je myšlenka. Škola, auto, televize, měsíc, slunce les, slon, květiny, voda…. Všechno je myšlenka.

Tenhle svět známe skrze myšlenky. Každá myšlenka je mysl. Kdyby nebyla myšlenka, nebyl by ani svět. Bez myšlenek nemá nikdo žádný problém.

Cokoli, co známe, k čemu cítíme nějaký pocit, je všechno vytvořeno myslí.

Když spíme hlubokým spánkem, není tam mysl, nejsou tam myšlenky, není tam svět.

Když se vzbudíme, vyvstává mysl, okamžitě nastane stav bdění a automaticky vidíme tenhle svět. Jak tenhle svět vidíte? Jenom skrze své myšlenky.

psychTeď vidíte jenom tuhle místnost a když tam nejsou žádné jiné myšlenky, tak vaše mysl se stane touhle místností.

Jste tady, ale myslíte zrovna na svoji práci… Jste tady, ale když myslíte na svoji práci, tak vaše mysl tu není. Vaše mysl vytvořila další myšlenku, další scénu. Teď tu tedy nejste. Kde jste?

Vy jste u sebe v práci. Jste to, co je myšlenka.

Když máte nějaké starosti, problémy, jdete do restaurace, nebo jdete za známými, do kina, čtete knihu nebo jdete do parku.

Co tam jde? Jenom myšlenka, vaše mysl. Když máte nějaký problém, tak jdete někam jinam, abyste odstranili svůj problém. Ten problém je ve vaší mysli.

Když jdete někam jinam, tak to není řešením. Je to jenom dočasná úleva, protože ten vjem ve vaší mysli je příliš silný. Kdyby ten vjem byl slabší, je snadné ho odstranit.

A pak můžete mít pocit štěstí.

Pokud jste uvnitř plni vjemů, pokud je vaše mysl plná různých tužeb, tak ať jdete kamkoliv, ať navštívíte jakékoliv krásné místo nebo čtete jakoukoliv knihu, stejně vám to nepomůže s vaším problémem.

Ostatní vám s tím problémem nemohou pomoci, nemohou vám pomoci ani peníze, ani vaše rodina a vaši známí, protože ty problémy vytváříte sami vlastní myslí, vlastním přemýšlením.

psychKdyž hodně přemýšlíte o nějakém člověku, o nějakém problému, o nějaké věci, tak ten problém se den ode dne zvětšuje a řešení se nedostavuje. Tohle je chyba vaší mysli.

Naříkáte, máte strašné starosti. A odkud přicházejí? Odkud přichází ten nářek a ty starosti? Přichází k vám zvenčí? Ze světa? Je tam nějaká příčina vašich starostí? Ta příčina zmizí třeba po šesti nebo sedmi dnech, ale ten problém vytváříte tím, že o tom tolik přemýšlíte.

A kdo to odstraní?

Každý člověk má tolik problémů, starostí, napětí. Nikdo ve světě nezažívá pocit štěstí. Proč? Přišli jste snad na svět kvůli neštěstí? Abyste byli smutní? Váš přirozený stav je štěstí.

Váš přirozený stav je klid. Když jste byli děti, měli jste snad problémy? Měli jste snad nějaké potíže? Každé dítě se přece jen směje a směje… Každé dítě má přece ten pocit klidu, protože nepřemýšlí. Problém je ve vaší mysli.

Takže meditace, dotazování, jakákoliv duchovní metoda vede jenom ke štěstí a klidu. Ten klid a to štěstí lze dosáhnout dotazováním po Já.

Ten kdo se ptá své mysli, ten určitě dosáhne štěstí a klidu. Jak? Usínáme ale nespíme. Proč? Máme v sobě tolik napětí, tolik myšlenek…. Po několika hodinách se naše mysl pomalu vyprazdňuje a teď usínáme.

Ten spánek přichází velice přirozeně. Bez našeho vědomí a bez našeho úsilí, přijde hluboký, bezesný spánek. Není v tom žádné naše úsilí ani o tom nevíme.

Ten hluboký spánek je velmi přirozený. Nevíme o světě, nemáme tohle tělo, nemáme mysl. Kam jsme se poděli? Kde jste v hlubokém spánku? Víte kde jste? Víte při tom něco o svém těle? O světě? Nebo o své mysli? Vyvíjíte nějaké úsilí, abyste se potom probudili?

200479037-001V hlubokém spánku jste vstoupili do té nejvyšší moci přirozenou cestou. V hlubokém spánku má každý pocit štěstí a naplnění. A tělo si také odpočine. Když mysl a tělo nemají žádné myšlenky, tak velice přirozeně k nám přijde štěstí a klid.

Duchovní metoda musí vést skrze vaše úsilí pouze ke štěstí a klidu. Musíte se pořád snažit dosáhnout pocitu štěstí a klidu

Vy říkáte, že jste to tělo. Vy říkáte: „Tohle je moje mysl.“ Vy říkáte: „Tohle je svět.“

Tělo, mysl a svět, tato trojice v hlubokém spánku mizí. Není tam. Když zažíváte pocit klidu, tak také zmizí vaše tělo, vaše mysl a svět. Když naplníte své touhy, okamžitě vstupujete do Já, do Jáství, ale nevíte o tom. Pak tělo, svět a mysl zmizí a okamžitě každý člověk má pocit štěstí. Ale pak hned zas vyvstává další myšlenka. A tak ten pocit štěstí ztrácíte. Zase máte tolik starostí a napětí. Tak kde je to štěstí? Je v domě? V manželce? V manželovi? V dětech? Ve vodě? Někde? Když naplníte nějakou tužbu, tak vaše mysl se vrací do Já a v ten moment máte pocit klidu a štěstí.

Nikde žádné štěstí není, ale vy to špatně chápete. Kdyby nějaký předmět v sobě skrýval to štěstí… Řekněme, že se vám líbí nějaká fotografie a jste šťastní při pohledu na ní.

Jsou snad všichni šťastní z té fotky? Ne. Někomu se ta fotka nelíbí. Někomu to štěstí nepřichází…. Ta fotka vám navodí pocit štěstí podle toho, jakou máte touhu nebo představu.

Každý člověk má tedy to chvilkové štěstí, když naplní nějakou touhu nebo nějakou ideu, ale v té věci samotné štěstí není.

Kdyby nějaký předmět na světě obsahoval to štěstí, tak tu věc hned bude chtít každý koupit. Nic takového neexistuje.

Mír ve světě neexistuje, štěstí není ve světě, je naší vlastní přirozeností. Protože už jako děti jsme byli šťastni.

Ale od malička jsme začali naplňovat mysl zbytečnostmi, různými nepotřebnými myšlenkami. Máte mysl plnou zbytečných myšlenek. Naše Srdce je tolik překryté. Je tam tolik odpadků…

Každá ta myšlenka překrývá vaše štěstí. Každou myšlenkou si vytváříte nějaké hranice a pohybujete se jenom v rámci těch hranic a to vám nemůže přinést žádnou trvalou radost. Tohle není opravdový život.

Náš přirozený stav je vždycky klid a štěstí. V tomhle světě žádný problém není. Žádný smutek, žádné problémy, protože Bůh stvořil tenhle svět pro naše štěstí, pro naši realizaci Já a pro náš klid.

realita1Vaše mysl se vzdaluje daleko od Boha uvnitř vás. Tím, že se identifikujete s tělem a tím, jak se snažíte naplnit své touhy, se vzdalujete od vlastního klidu, od Já. Vaše mysl se vzdaluje od Já podle vašich představ, podle vašich tužeb. Nikdy nepřemýšlíte o své mysli. Vy přemýšlíte o nějaké zemi, přemýšlíte o svých přátelích… Vždycky přemýšlíte o ostatních, přemýšlíte o své rodin