Nový pohled na koně

kun12„Bůh nabral do dlaní jižní vítr, dýchl na něj a stvořil koně.“ Beduínské přísloví

Kůň. Pozemské stvoření s vesmírným chápáním. Je synonymem síly, krásy, svobody, volnosti a touhy. Jako každé zvíře, i koně mají duši a jsou schopni složitých myšlenek a citů, umí se rozhodovat a být věrní a oddaní. Znají štěstí i smutek, ale na rozdíl od nás jsou v neustálém propojení a jednotě s ostatními stvořeními na naší planetě. Jejich posláním je pomáhat lidem rozpomenout se, že i oni žijí v jednotě s ostatními. Pokud kůň věří člověku a člověk věří koni, může člověk prožít soulad s jinou bytostí tak, jak ho cítí koně.

Zvířata obecně jsou léčiteli a zdroji velkého poznání a vzájemná závislost vytváří v životě rovnováhu. Jsou čistým symbolem Božského vědomí, vyjadřujícího se jazykem srdce, mezidruhovou komunikací a pochopením. Každý druh i jedinec vyjadřuje toto vědomí jiným způsobem a pouze tichým naladěním se bez chtění ovlivňovat a ovládat situaci jej dokážeme zachytit a splynout.

 

kun5Člověk od koní dostává mnoho darů, ale bezesporu největším z nich je důvěra. Pakliže dokážeme prostřednictvím vzájemné důvěry s koněm splynout v jedno srdce a celek, stačí si pak jen pomyslet, co od koně chceme a on to vykoná. V takovém splynutí pak kůň se svým jezdcem tančí „Vesmírný tanec“, který otvírá pohled do znovusplynutí se životem, láskou a Stvořitelem.

Já svým koněm jsem obdarovávána a tento tanec zažívám. Zažívám ho dokonce nejen se svým koněm, ale i v jeho stádu, kde je dalších 17 koní, kteří svobodně a přirozeně lítají po celý rok na pastvinách s loukami a potokem, sami si vybírají trávu a bylinky podle chuti, neznají stáje, boxy, prach ze sena a slámy a celodenní oddělené stání. Než přijdu mezi ně, nejdřív je zdálky pozoruji a přirozeně vysílám krásné myšlenky, pak k nim pozvolna přicházím a nejprve jen tiše a pokorně stojím a načerpávám atmosféru, do které jsem právě vstoupila. Koně jsou klidní a já vždy cítím, jak se mi otvírá doširoka srdce a běhá mi mráz po zádech krásou, že můžu být jedna z nich, jen tak, nic nechtít, jen být. Takové okamžiky jsou chvílemi, kdy koně mě buď postupně přicházejí očichávat a vítat nebo jen tak tiše stojíme celý dlouhý čas, až oni začnou přivírat oči, vše se najednou utiší – vítr, šumění listů, ptáci, … a já naprosto jasně cítím přítomnost dalších bytostí, sestupujících energií lásky, spojení, Jednotu – Domov … nepopsatelné! Tolik mě otvírají, čistí, spojují, dávají, povznášejí i uzemňují, učí bezpodmínečné lásce a tomu nechtít je/situaci řídit a podřizovat, jen se stát součástí veškerého proudu. Je to krásná společná meditace.

 

kun2Když přivádím do tohoto stáda a za svým koněm lidi, kteří koně neznají nebo z nich mají strach, vždy je důležité, aby je začali skutečně vnímat – srdcem. Nechali vše plynout a odevzdali situaci – přestali ji řídit. To je důležitý proces k pochopení celého vztahu s koněm, který může trvat i několik návštěv. Nic nechtít, jen pozorovat a vnímat. Nechat koně být tím kým je a respektovat jeho touhy a potřeby. Vnímat celé jeho tělo a rytmus, soustředit se na lásku, ne na strach a prožívat mezidruhovou komunikaci v přítomném čase. Tím se otevře vzájemná důvěra i důvěra člověka samotného k sobě. Když nás vyruší nějaký zvuk nebo myšlenka, soustředíme se na svůj dech a vrátíme se v mysli ke koňovi. Klidný dech a plné soustředění se na přítomnost je způsob, jak se naučit chovat jako kůň.

Trénovat se dá i doma. Sedněte si, zavřete oči a představte si, jak se kůň klidně pase a vy postáváte opodál. Vám oběma je dobře a těšíte se jeden na druhého. Zhluboka dýchejte a myslete na sebe jako na součást koňského stáda a snažte se vcítit do situace, kdy k sobě patříte. Když se vám podaří být aspoň na pár minut denně jako (váš) kůň, usnadní vám to možnost s ním přirozeně komunikovat. Časem vás kůň přijme za součást stáda a právě to je rozhodující okamžik pro vztah založený na důvěře.

 

cakry koneVšechna živá stvoření mají čakrální systém a energetické pole, tzv. auru, do které se vše zapisuje. Když se na vás kůň podívá, vnímá nejen podobu a pohyb těla, ale přečte si i vaše energetické pole – auru a na tu reaguje. V auře se zrcadlí naše citová, duševní i tělesná rovnováha, proto z ní koně ihned poznají naši náladu, myšlenky a záměr, s jakým za nimi přicházíme. Proto je dobré být si už při příchodu vědomý svých myšlenek a přicházet s radostí a těšením se, kůň cítí na dálku. Kůň vnímá naši vůni a cítí z ní, co jsme jedli a zda jsme v rovnováze, tedy zdraví nebo nemocní. I kůň má energetické pole, které se chová jako silové pole a slouží jako anténa a varovný systém.

Ve chvílích změny nebo stresových situacích je pro koně velmi důležitý kontakt. Jeho chováním nám říká, jak se cítí a my bychom to neměli přehlížet. Hlazení, upřímná slova – vzájemný dialog a náš vnitřní klid a empatie mohou koňovi ulehčit mnohé méně příjemné situace – veterinář, kování, změna prostředí, trenér, nový jezdec nebo majitel, … Dejte vždy na svou intuici! Když uvěříme, že koně s námi mohou komunikovat, jsme na nejlepší cestě začít vnímat jejich myšlenky a pocity. Můžeme koně poprosit, aby nám pomohl – v čemkoli, jako svého přítele.

Koně hodně komunikují postavením ocasu, kde sídlí jejich sebedůvěra a různým šviháním, natáčením nebo rytmickým pohybem dávají najevo míru své spokojenosti nebo napětí anebo odhánějí mouchy 🙂 Zkracování a zaplétání ocasu koni sníží jeho dorozumívání a vyjádření pocitů. Hříva slouží jako ochrana očí a tváře před deštěm, sněhem, větrem nebo vznášejícím se prachem a pískem, proto není dobré ji koni zkracovat nebo zaplétat. Frkají, když si potřebují vyčistit nozdry od prachu a nečistot, chtějí si očistit trávu nebo nás tak vítají.

 

konisciKůň je společenský tvor, který nemůže žít jako samotný jednotlivec bez dalších koní. Je zvyklí žít ve stádu, ve kterém cítí přátelství, lásku, spolupráci i rivalitu – potřebuje rodinu. Také jsou to velmi svobodomyslná zvířata, která milují otevřený prostor a pohyb, proto boxové stání pro koně není úplně ideální, i když v naší společnosti je to velmi rozšířený jev. V tomto případě je důležité, aby čas strávený ve stáji byl vykompenzován časem pohybu a volným pobytem venku na pastvě a to nejčastěji jak je to jen možné, optimálně každý den. Pro zdravé nohy a kopyta je velmi důležité také měnit terén, aby kůň nešlapal pouze po upravených cestách nebo v písku v kruhovce. Proto se nebojme koně vzít ven v mokru i suchu, na kamenitý terén, písek, sníh, trávu i dlážděnou cestu – posílíme tím koňovo sebevědomí. Navíc koně kopyty vnímají elektromagnetické impulsy Země, které oživují energetický tok informací mezi jeho tělem a zemí a kůň se tak dozvídá vše, co potřebuje vědět. Informace získávají i ze vzduchu vnímáním elektromagnetických změn v atmosféře. Koně, stejně jako ostatní zvířata, žijí přítomným okamžikem a v noci se jim také zdají sny – příjemné i zlé.

Stejně jako u lidí, koni velmi škodí očkování a chemické léky, které oslabují jejich imunitu. Přemíra cizorodých látek je jako druh velmi oslabuje. Holistické způsoby léčby jsou pro koně mnohem vhodnější (homeopatie, bylinky, akupunktura, energetické a chiropraktické způsoby léčení, … láska a doteky). Je obecně známo, že šediví a bílí koně jsou náchylnější k rakovině kůže. Rakovina je projevem nerovnováhy ve vzduchu, v půdě, ve vodě, v rostlinách