Který váš duchovní smysl je ten nejsilnější?

rp_zena-300x199.jpgJako lidé jsme obdařeni mnohými dary a smysly a to nejen na fyzické úrovni, ale i na té vnitřní – spirituální. Existují čtyři základní typy duchovních smyslů a mnozí z nás jsou kombinací všech, ačkoli je vždy jeden z nich ten nejsilnější a mnohdy určuje naše rozhodování.

 

Víte, když se stane něco špatného ještě předtím, než se o tom dozvíte? Jste schopni rozpoznat, když se lidé kolem vás cítí rozrušeně a lžou vám? Máte jasný pocit, že byste něco měli nebo naopak neměli udělat?

Tak takto k vám promlouvá vaše intuice a věřte nebo ne, ale všichni jsme se s ní narodili. Všichni se rodíme se šestým smyslem, který nám pomáhá pochopit nehmatatelné reálie světa. Všechno, co intuice potřebuje je začít ji vnímat a vědět, jak ji používat.

Většina z nás běžně používá pět fyzických smyslů – zrak, čich, chuť, sluch a hmat, nebo-li dotek, ale máme také několik duchovních smyslů, pro které se uvádí názvy clairvoyance, clairaudience, clairsentience a claircognizance, které vám mohou pomoci se zorientovat v tom, jak vlastně intuice funguje.

 

videniClairvoyance by se dala přeložit jako tzv. jasnozřivost,  nebo-li  „čisté vidění“. Jde o schopnost vidět budoucí životní události, aury nebo předtuchy buď v duchu nebo ve fyzickém světě. Je to silná schopnost analyzovat řeč těla, jako byste „viděli“ skrz lidi, zejména pokud lžou. Člověk s touto  rozvinutou schopností může mít živé, až prorocké sny, vidí UFO, bytosti jemnohmotné povahy, které ostatní nevidí a vnímá jevy, které nejsou ve fyzickém světě ostatním patrné.  Preferuje kontakt tváří v tvář, aby „viděl“ mezi řádky, je často vizuálně kreativní, má rád vše, co lahodí oku a snadno si zapamatovává tváře, místa a jejich detaily. Často mívá vize o tom, co je možné udělat a dokáže je proměnit v činy. Ne zřídka si všimne určitých číselných řad, které se opakují, například na hodinkách, mobilu nebo počítači. Hodně vnímá barvy, ptáky a motýli.

 

uchoClairaudience znamená něco jako jasnosluch, nebo-li „čistý sluch/slyšení“. Jedná se o schopnost slyšet hlasy a přijímat zprávy z duchovního světa. Schopnost slyšet to, co někdo říká zároveň s tím, co si opravdu myslí. Tento smysl funguje jako skvělá analýza toho, co si ostatní lidé myslí obecně. Takový člověk může často slyšet zvonění nebo bzučení v uších a je silně zasahován zvuky z okolí. Nemá rád hlasité zvuky, dobře si pamatuje melodie a neumí odpočívat na rušných místech, jako jsou letadla a hotely. Často je tzv. naladěn na své Vyšší Já a své duchovní průvodce prostřednictvím slov, které slyší uvnitř sebe nebo zvenčí jako útržky rozhovorů někoho jiného, které k němu proniknou. Rád mluví po telefonu a učí se nejvíce poslechem. V krizových situacích nejvíce vnímá zvuky jako hlasitá varování.

 

empatieClairsentience by se dala přeložit jako empatie, ale je tam ještě něco navíc – „čistý pocit/cítění“. Je to schopnost přesně vědět, jak se někdo cítí, schopnost vnímat, když má někdo potíže nebo když je něco špatně. Lidé s touto schopností jsou náchylní k pocitům v těle přes husí kůži, mravenčení nebo brnění bez zjevného fyzického původu. Takový člověk je velmi citlivý až přecitlivělý, soucitný, pocitový, dokáže se naladit na emoce druhých a cítit se stejně jako oni a tudíž zaměňovat cizí pocity za vlastní. Často navazuje vztahy s lidmi, kteří potřebují radu  a chce jim pomoci ke štěstí. Má schopnost využít energii prostoru nebo objektu na základě svých pocitů a je velmi citlivý na energii druhých, která ho může až vyčerpat nebo mu způsobovat bolesti hlavy, zejména když je kolem hodně lidí. Velmi dobře na lidech pozná, zda se jim dá věřit nebo ne, neboť má dobrou intuici.

 

vedeniClaircognizance nebo-li „čisté vědění“ je pocit „vědět“ bez jakéhokoliv fyzického důkazu. Člověk vnímá pocit jistoty o situaci nebo osobě, aniž by o ní předtím něco věděl, slyšel nebo četl a mívá pocity déjà vu. Přijímá náhlé postřehy o minulosti, současnosti nebo budoucnosti. Často ví, co jiní budou říkat a může vždy sdílet informace i o tématech, o kterých ví jen málo. Obvykle je velmi dobře naladěn na své Vyšší Já nebo duchovní průvodce. I přes to nebo právě proto jde o člověka, který je intelektuálně založený, má velmi dobré analytické schopnosti a dobře chápe abstraktní problémy. Nemá rád nudnou společenskou konverzaci, spíše dialog jeden na jednoho a o tématech, které ho opravdu zajímají. Umí spravit nebo sestavit věci, aniž by se díval do návodu, má schopnost léčit lidi a umí vyřešit různé situace – ví si rady. Většinou zaujímá skeptický postoj k existenci jemnohmotného světa a jeho bytostí do doby, než prožije dramatickou situaci, kterou si nedovede logicky vysvětlit. Na svá vnitřní poznání přichází prostřednictvím vjemů – myšlenek, beze slov. Má dispozice ke skvělým nápadům, vynálezům, učení a podnikání.

I když jsme asi všichni kombinací všech těchto duchovních darů, přeci jen se dá vystopovat ten nejsilnější. Claircognizance a Clairsentience jsou nejčastěji silnými duchovními smysly, nicméně zde je několik cvičení, která vám pomohou zjistit, který je ten váš nejsilnější.

 

1.) Pokud si myslíte, že jste Clairvoyant, nebo-li  máte čisté vidění:

Zavřete oči a vizualizujte si vaše tělo a jeho současný stav a podobu. Když ležíte, jak vypadá? Když sedíte, jak vypadá? Věnujte pozornost detailům na oblečení, které máte na sobě, podobě nahého těla v pozici, v níž se nacházíte, každému záhybu, až po výraz vaší tváře a poloze očí pod vašimi víčky. Představte si své tělo v prostoru, ve kterém se právě nacházíte. Pokud jste schopni to udělat jasně a jednoduše s důrazem na detail, nasvědčuje to tomu, že máte jasnozřivé dispozice nebo již schopnosti. Možná se někomu toto cvičení může zdát až příliš triviální, ale tím lépe.

 

2.) Pokud si myslíte, že jste Clairaudient, tedy máte čisté slyšení:

Věnujte pozornost zvukům kolem vás. Pomalu začněte s nejsilněji slyšitelnými fyzickými zvuky, pak se přelaďte na ty jemnější pod nimi, poté se pokuste naladit na zvuk vašeho dechu, pak na zvuk vašeho tlukotu srdce a zvuk vašeho vnitřního klidu. Nalaďte se na frekvence svého těla a všech jeho buněk a proudící krve. Takové cvičení může trvat i několik dní, abyste dosáhli takového zadání, ale pokud zjistíte, že je pro vás snadné se naladit do zvuků a rytmu vašeho těla, nejspíše je Clairaudience váš nejsilnější duchovní smysl.

 

3) Pokud si myslíte, že jste Clairsentient, nebo-li vaším nejsilnějším smyslem je čisté cítění:

Vyfoťte někoho, koho neznáte, ale někdo z vašich přátel ho zná (nebo poproste o nějakou fotku) a pokuste se ponořit do toho, jak se cítíte, když se díváte na obrázek. Věříte té osobě? Jakou osobnost si myslíte, že dotyčný má? Všimli jste si něčeho v jeho/jejích očích? Zapište si své o