Meditace od Dalajlámy

dalajMeditace jsou pro mnoho lidí každodenním rituálem stejně tak jako čištění zubů nebo jídlo. Někdo jen na pár minut tiše sedí se zavřenýma očima a pozoruje své myšlenky. Jiný zpívá mantry a vizualizuje si nadechování slunečních paprsků a vydechování všeho starého a nepotřebného. Meditačních technik je nespočet. Co učitel, to jiný přístup, co člověk to jiná cesta. Dnes bych vám ráda představila meditační techniky přímo od Dalajlámy. Můžeme zkoušet a poznávat díky těmto cvičením nové oblasti nás samých. 

Před samotnou praxí meditace Dalajláma doporučuje se hlavně cvičit v přípravě.

Rozlišujeme čtyři přípravná cvičení :

1. přemýšlení o vzácnosti a potencionálu života jako svobodná šťastná lidská bytost

2. přemýšlení o smrti a pomíjivosti

3. uvažování o činech a jejich důsledcích

4. rozjímání o chybách cyklické existence.

Například při uvažování o vzácnosti a potenciálu života jako svobodná a šťastná bytost překonáte vlastní posedlost dočasnými radostmi tohoto života. Přemýšlením o smrti a pomíjivosti překonáte svou tendenci být přitahováni k oblíbeným znovuzrozením v budoucích životech.

Během skutečného meditačního sezení a v obdobích po meditaci se provádějí různé činnosti. Běžně se snažíme soustředit se během meditace. Jestliže po meditování necháme mysl bez dohledu a rozptýlenou, poškodí nás to v našem postupu. Proto se doporučují postmeditační cvičení.

Meditace je kontinuální seznamování se s vhodným předmětem meditace, jehož cílem je transformovat Mysl. Pouhé pochopení některého předmětu meditace, nepromění naší Mysl. Musíme rozumově pochopit výhodu altruistického probuzení mysli, ale to ve skutečnosti samo o sobě nezmění Váš egocentrický postoj. Ten lze odstranit pouze pomocí neustálého seznamování se s tímto chápáním. To máme na mysli, když mluvíme o meditaci.

Rozlišujeme dva druhy meditace. Analytická meditace používá analýzu a reflexi, zatímco při jednobodové meditaci mysl setrvává u toho, co má být pochopeno. Když meditujete o lásce a soucítění, snažíte se kultivovat v mysli takový postoj a říkáte si: ,,Ať jsou všechny vnímající bytosti osvobozeny od utrpení“. Na druhé straně, jestliže meditujete o prázdnotě nebo pomíjivosti, berete si pomíjivost nebo prázdnotu jako předmět meditace.

meditakZde v praxi trénování mysli požadujeme předběžná cvičení, jako je meditace o smrti a pomíjivosti, aby nás přiměla zabývat se hlavním cvičením. Při provádění těchto meditací analyzujte nejprve téma. Jakmile dospějete k nějakému tématu, udržujte jej v mysli a nějakou dobu se na něj soustřeďte. Když zjistíte, že ztrácíte koncentraci, znovu použijte analýzu. Můžete opakovat stejnou meditaci znovu a znovu, pokud ve své mysli nezaznamenáte nějaký účinek. Potom změňte vzorec důvodů, které používáte, jak je popsáno ve starých textech.

Meditace – minulost, budoucnost
1. Nemyslete na to, co se stalo v minulosti nebo co se může stát v budoucnu.
2. Nechejte myšlení plynout svým tempem bez myšlenek.
3. Pozorujte zářivě jasnou přirozenost mysli.
4. Setrvejte u tohoto zážitku.

 

Meditace – duchovní růst
1. Zamysli se nad možnostmi, které ti pro duchovní růst skýtá tvá nynější situace: máš lidské tělo, ve svém okolí máš k dispoz