Meditace od Dalajlámy

dalajMeditace jsou pro mnoho lidí každodenním rituálem stejně tak jako čištění zubů nebo jídlo. Někdo jen na pár minut tiše sedí se zavřenýma očima a pozoruje své myšlenky. Jiný zpívá mantry a vizualizuje si nadechování slunečních paprsků a vydechování všeho starého a nepotřebného. Meditačních technik je nespočet. Co učitel, to jiný přístup, co člověk to jiná cesta. Dnes bych vám ráda představila meditační techniky přímo od Dalajlámy. Můžeme zkoušet a poznávat díky těmto cvičením nové oblasti nás samých. 

Před samotnou praxí meditace Dalajláma doporučuje se hlavně cvičit v přípravě.

Rozlišujeme čtyři přípravná cvičení :

1. přemýšlení o vzácnosti a potencionálu života jako svobodná šťastná lidská bytost

2. přemýšlení o smrti a pomíjivosti

3. uvažování o činech a jejich důsledcích

4. rozjímání o chybách cyklické existence.

Například při uvažování o vzácnosti a potenciálu života jako svobodná a šťastná bytost překonáte vlastní posedlost dočasnými radostmi tohoto života. Přemýšlením o smrti a pomíjivosti překonáte svou tendenci být přitahováni k oblíbeným znovuzrozením v budoucích životech.

Během skutečného meditačního sezení a v obdobích po meditaci se provádějí různé činnosti. Běžně se snažíme soustředit se během meditace. Jestliže po meditování necháme mysl bez dohledu a rozptýlenou, poškodí nás to v našem postupu. Proto se doporučují postmeditační cvičení.

Meditace je kontinuální seznamování se s vhodným předmětem meditace, jehož cílem je transformovat Mysl. Pouhé pochopení některého předmětu meditace, nepromění naší Mysl. Musíme rozumově pochopit výhodu altruistického probuzení mysli, ale to ve skutečnosti samo o sobě nezmění Váš egocentrický postoj. Ten lze odstranit pouze pomocí neustálého seznamování se s tímto chápáním. To máme na mysli, když mluvíme o meditaci.

Rozlišujeme dva druhy meditace. Analytická meditace používá analýzu a reflexi, zatímco při jednobodové meditaci mysl setrvává u toho, co má být pochopeno. Když meditujete o lásce a soucítění, snažíte se kultivovat v mysli takový postoj a říkáte si: ,,Ať jsou všechny vnímající bytosti osvobozeny od utrpení“. Na druhé straně, jestliže meditujete o prázdnotě nebo pomíjivosti, berete si pomíjivost nebo prázdnotu jako předmět meditace.

meditakZde v praxi trénování mysli požadujeme předběžná cvičení, jako je meditace o smrti a pomíjivosti, aby nás přiměla zabývat se hlavním cvičením. Při provádění těchto meditací analyzujte nejprve téma. Jakmile dospějete k nějakému tématu, udržujte jej v mysli a nějakou dobu se na něj soustřeďte. Když zjistíte, že ztrácíte koncentraci, znovu použijte analýzu. Můžete opakovat stejnou meditaci znovu a znovu, pokud ve své mysli nezaznamenáte nějaký účinek. Potom změňte vzorec důvodů, které používáte, jak je popsáno ve starých textech.

Meditace – minulost, budoucnost
1. Nemyslete na to, co se stalo v minulosti nebo co se může stát v budoucnu.
2. Nechejte myšlení plynout svým tempem bez myšlenek.
3. Pozorujte zářivě jasnou přirozenost mysli.
4. Setrvejte u tohoto zážitku.

 

Meditace – duchovní růst
1. Zamysli se nad možnostmi, které ti pro duchovní růst skýtá tvá nynější situace: máš lidské tělo, ve svém okolí máš k dispozici duchovní učení, máš duševní schopnosti k realizaci duchovních učení – máš čistou démantovou mysl.
2. Ohodnoť všechny tyto okolnosti pro duchovní cvičení.
3. Urči si jako motivační přání nepomáhat jenom sobě, ale všem bytostem.
4. Zaměř se na pomoc druhým.

 

Meditace – přítel, nepřítel
1. Představte si současně přítele, nepříte