Alternativy zdravých potravinových produktů pro osoby, kterým hrozí chudoba


jídloŽivot na pokraji chudoby nesouvisí pouze s nedostatkem financí, ale i s dalšími problémy, jako například s nemocemi spojenými s výživou. Právě v této oblasti chce nový projekt CHANCE financovaný Evropskou komisí dosáhnout změny („nízkonákladovými technologiemi a tradičními surovinami k produkci cenově dostupných a nutričně vyvážených potravin s cílem zlepšit zdravotní stav populačních skupin, kterým hrozí chudoba“). Výzkumní pracovníci a průmysloví partneři budou společnými silami vyvíjet dobré a cenově dostupné potravinové produkty, které mohou pomoci zabránit problémům s výživou u evropských populačních skupin, kterým hrozí chudoba.

Profesor Francesco Capozzi z boloňské univerzity, který je koordinátorem konsorcia CHANCE, tento tříletý projekt shrnul: „Ačkoli jsou závažné nemoci spojené s výživou nejrozšířenější u osob, kterým hrozí chudoba, jen velmi málo pozornosti se věnuje vývoji zdravých potravinových produktů v nižší cenové kategorii. Doufáme, že pokud budeme hledat způsoby, jak snížit výrobní náklady, a budeme šířit poznatky o této konkrétní skupině spotřebitelů, bude projekt CHANCE podporovat snahy o vývoj potravinových produktů, které změní současný stav, a rovněž zajistí, aby byly tyto produkty dostupné a dobré pro všechny, kteří je skutečně potřebují.“1

Nízké příjmy jdou ruku v ruce se špatnou výživou
Výzkumní pracovníci našli přímou spojitost mezi příjmem a kvalitou stravy: čím se socioekonomický status snižuje, tím se strava stává nevyváženější. Jedním z důvodů je fakt, že si lidé s nižšími příjmy často nemohou dostatečně výživné potraviny dovolit. Proč jsou stravovací návyky v této skupině neuspokojivé, může mít spojitost i s nižší úrovní vzdělání. Vzdělání ovlivňuje míru dosažených znalostí o výživě, což má dopad na stravovací návyky týkající se konzumace ovoce a zeleniny. Existuje přímá souvislost mezi špatnou výživou a rizikem obezity a s ní spojených problémů, jakými jsou cukrovka a kardiovaskulární onemocnění. Nekvalitní výživa souvisí také s nedostatkem mikronutrientů.2 V Evropě hrozí chudoba 81 milionům lidí. Vyšší riziko onemocnění spojených se špatnou výživou představuje výraznou zátěž v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení pro společnost a současně i utrpení příslušných osob.2

Jednou z priorit projektu CHANCE je získat hlubší vhled do problémů populačních skupin, aby se mohly začít řešit problémy se špatnou výživou u populace ohrožené chudobou a aby se předcházelo všem souvisejícím problémům.3

Zvláštní pozornost věnovaná ženám a seniorům
Údaje Eurostatu z roku 2010 ukazují, že ženám a seniorům hrozí vyšší riziko chudoby než celé populaci.4 Výzkumní pracovníci projektu CHANCE chtějí tuto skutečnost dále prozkoumat a pomocí geografických a sociálních kritérií si ujasnit, kdo v Evropě představuje hlavní cílové skupiny.