Alternativy zdravých potravinových produktů pro osoby, kterým hrozí chudoba


jídloŽivot na pokraji chudoby nesouvisí pouze s nedostatkem financí, ale i s dalšími problémy, jako například s nemocemi spojenými s výživou. Právě v této oblasti chce nový projekt CHANCE financovaný Evropskou komisí dosáhnout změny („nízkonákladovými technologiemi a tradičními surovinami k produkci cenově dostupných a nutričně vyvážených potravin s cílem zlepšit zdravotní stav populačních skupin, kterým hrozí chudoba“). Výzkumní pracovníci a průmysloví partneři budou společnými silami vyvíjet dobré a cenově dostupné potravinové produkty, které mohou pomoci zabránit problémům s výživou u evropských populačních skupin, kterým hrozí chudoba.

Profesor Francesco Capozzi z boloňské univerzity, který je koordinátorem konsorcia CHANCE, tento tříletý projekt shrnul: „Ačkoli jsou závažné nemoci spojené s výživou nejrozšířenější u osob, kterým hrozí chudoba, jen velmi málo pozornosti se věnuje vývoji zdravých potravinových produktů v nižší cenové kategorii. Doufáme, že pokud budeme hledat způsoby, jak snížit výrobní náklady, a budeme šířit poznatky o této konkrétní skupině spotřebitelů, bude projekt CHANCE podporovat snahy o vývoj potravinových produktů, které změní současný stav, a rovněž zajistí, aby byly tyto produkty dostupné a dobré pro všechny, kteří je skutečně potřebují.“1

Nízké příjmy jdou ruku v ruce se špatnou výživou
Výzkumní pracovníci našli přímou spojitost mezi příjmem a kvalitou stravy: čím se socioekonomický status snižuje, tím se strava stává nevyváženější. Jedním z důvodů je fakt, že si lidé s nižšími příjmy často nemohou dostatečně výživné potraviny dovolit. Proč jsou stravovací návyky v této skupině neuspokojivé, může mít spojitost i s nižší úrovní vzdělání. Vzdělání ovlivňuje míru dosažených znalostí o výživě, což má dopad na stravovací návyky týkající se konzumace ovoce a zeleniny. Existuje přímá souvislost mezi špatnou výživou a rizikem obezity a s ní spojených problémů, jakými jsou cukrovka a kardiovaskulární onemocnění. Nekvalitní výživa souvisí také s nedostatkem mikronutrientů.2 V Evropě hrozí chudoba 81 milionům lidí. Vyšší riziko onemocnění spojených se špatnou výživou představuje výraznou zátěž v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení pro společnost a současně i utrpení příslušných osob.2

Jednou z priorit projektu CHANCE je získat hlubší vhled do problémů populačních skupin, aby se mohly začít řešit problémy se špatnou výživou u populace ohrožené chudobou a aby se předcházelo všem souvisejícím problémům.3

Zvláštní pozornost věnovaná ženám a seniorům
Údaje Eurostatu z roku 2010 ukazují, že ženám a seniorům hrozí vyšší riziko chudoby než celé populaci.4 Výzkumní pracovníci projektu CHANCE chtějí tuto skutečnost dále prozkoumat a pomocí geografických a sociálních kritérií si ujasnit, kdo v Evropě představuje hlavní cílové skupiny.3 Jakmile se tyto skupiny určí, je třeba zodpovědět následující otázky: Co jedí? Je hlavním problémem nadváha a obezita, nebo jsou tyto skupiny nezdravé kvůli nedostatečnému příjmu mikronutrientů, např. železa a vitaminu B12?1 Aby bylo možné zodpovědět tyto otázky, zahrnuje výzkumná metoda projektu CHANCE kontrolu vědecké literatury, distribuci dotazníků ohledně stravovacích návyků, zapisování údajů o váze, výšce a obvodu v pase a hodnocení nutričního a zdravotního stavu.3

Překonání překážek, vývoj nových potravinových produktů
Výzkumní pracovníci projektu CHANCE budou zkoumat, co zjištěné rizikové skupiny vnímají jako překážky zdravého stravování. Kromě toho se budou snažit zjistit, co podle názoru prodejců, potravinářského a nápojového průmyslu a spotřebitelů v potravinovém řetězci této konkrétní skupině brání v konzumaci výživných potravin. Na základě těchto zjištění bude projekt CHANCE hledat přísady a suroviny vhodné k výrobě potravinových produktů, které by vyřešily zjištěné problémy s výživou – potravinové produkty, které budou pro lidi s omezeným rozpočtem cenově dostupné a chutné. Při vývoji těchto potravin se zaměří konkrétně na nízkonákladové technologie a tradiční suroviny.3

Vývoj nových potravinových produktů vyžaduje technické znalosti. Stejně důležitá je výborná znalost životního stylu a potřeb lidí ohrožených chudobou. Suroviny a potravinové produkty projektu CHANCE budou vyhodnocovány, aby vyhovovaly očekávání spotřebitelů i požadavkům na výrobu.5

Další informace
Koordinátory projektu CHANCE jsou profesoři Francesco Capozzi a Alessandra Bordoni z boloňské univerzity. Konsorcium projektu spojuje řadu vědních disciplín a tvoří ho 17 partnerů z 9 evropských zemí. Na výzkumu a vývoji technologií v rámci projektu CHANCE se podílí deset univerzit a výzkumných institutů spolu s pěti malými a středními podniky z potravinářského a nápojového sektoru.

Více informací o tomto projektu naleznete na anglických stránkáchwww.chancefood.eu, případně můžete napsat na adresu chance@unibo.it.

Projekt CHANCE (nízkonákladovými technologiemi a tradičními surovinami k produkci cenově dostupných a nutričně vyvážených potravin s cílem zlepšit zdravotní stav populačních skupin, kterým hrozí chudoba) je financován z fondu na výzkum Sedmého rámcového programu Evropského společenství (č. smlouvy 266331).

Literatura

  1. Tisková zpráva CHANCE „Healthy foods for thin wallets – New European project gives people at risk of poverty a CHANCE“. Vydána 23. srpna 2011. K dispozici v anglickém jazyce na adrese:http://www.chancefood.eu/press-release-european-project-gives-people-at-risk-of-poverty-a-chance-_46.html
  2. Anglické webové stránky projektu CHANCE, k dispozici na adrese:http://www.chancefood.eu/about_2.html
  3. Webové stránky organizace EUFIC, sekce iniciativ EU. K dispozici na adrese: /article/cs/show/eu-initiatives/rid/CHANCE/
  4. Evropská komise (2010). Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – statistický portrét Evropské unie 2010. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 111 str. ISBN 978–92–79–13443–2.
  5. Anglické webové stránky projektu CHANCE, výzkumná sekce. K dispozici na adrese: http://www.eufic.org/article/en/show/eu-initiatives/rid/CHANCE/

 

Eufic
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.