Věda a superpotraviny: jsou opravdu super?

superpotravinyTermín superpotravina se stal populárním módním slovem v oblasti potraviny versus zdraví. Neexistuje však žádná technická definice tohoto pojmu a vědecké důkazy o zdravotních účincích těchto potravin – i když často pozitivních – se nemusejí bezpodmínečně vztahovat k reálným pokrmům. Strava založená na rozmanitých výživných potravinách – zahrnující velké množství ovoce a zeleniny – zůstává tou nejlepší cestou, jak zajistit vyvážený příjem potravy, optimální pro zdraví.

 

Původ superpotravin

Pojem superpotravina je často používaný, když se jedná o vztah mezi potravinami a zdravím. Ve sdělovacích prostředcích je plno zpráv o extra-zdravých potravinách, od borůvek a červené řepy až ke kakau a lososu. Tyto zprávy tvrdí, že vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků a ujišťují nás, že konzumace těchto potravin poskytne našim tělesným schránkám ten správný zdravotní impuls, potřebný pro odvrácení nemocí a stárnutí. Jsou však takové zprávy pravdivé?

Současná pozornost, zaměřená na superpotraviny, je zřejmě podnícena všeobecně rostoucím zájmem o vztah mezi potravinami a zdravím, zvláště pak ve vyspělých zemích.1 Zatím co použití tohoto termínu bylo zaznamenáno již na začátku 20. století, k jeho všeobecnému rozšíření došlo teprve nedávno.2 Jednoduché internetové vyhledávání slova „superpotravina“ poskytne téměř 10 milionů výsledků – převážně blogů zabývajících se zdravím a výživou, články z novin a časopisů, jakož i od materiály od dodavatelů potravních doplňků.

Navzdory všeobecnému rozšíření ve sdělovacích prostředcích však neexistuje žádná úřední nebo právní definice superpotraviny. Na příklad Slovník Oxfordské angličtiny popisuje superpotravinu jako „výživově bohatou potravinu, považovanou za zvláště prospěšnou pro zdraví, tělesnou a duševní pohodu“, zatím co Merriam-Websterův slovník pomíjí jakoukoli zmínku o zdraví a definuje ji jako „zvláště výživově bohatou potravinu, plnou vitamínů, minerálů, vlákniny, antioxidantů a/nebo živin rostlinného původu“.3;4 Obecně řečeno, superpotraviny jsou takové potraviny – zvláště ovoce a zelenina – jejichž obsah živin jim propůjčuje zdravotní prospěšnost vyšší, než je tomu u ostatních potravin.

Jaká jsou fakta?